برچسب خورده: یائسگی

  به آغوش همسرتان بازگردید با رفع اشتباهات همیشگی، به رابطه ی جنسی سالم خود بازگردید… هر دو خسته هستید. بچه ها خوابشان سبک است. از اندام خود راضی نیستید. به دلیل فشار کاری، استرس زیادی دارید. دلایل زیادی وجود دارد که زوج ها به جای همسرشان، به سمت بالش یا کنترل …

Video Widget