برچسب خورده: کاهش میل جنسی

  به آغوش همسرتان بازگردید با رفع اشتباهات همیشگی، به رابطه ی جنسی سالم خود بازگردید… هر دو خسته هستید. بچه ها خوابشان سبک است. از اندام خود راضی نیستید. به دلیل فشار کاری، استرس زیادی دارید. دلایل زیادی وجود دارد که زوج ها به جای همسرشان، به سمت بالش یا کنترل …

اگر احساس می کنید مدتی است میل جنسی تان کاهش یافته، باید حواس تان را جمع کنید… چیزی به عنوان سطح “طبیعی” میل جنسی وجود ندارد. میل به رابطه ی جنسی و تعداد دفعات آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. در حالی که زندگی جنسی سالم بخش مهمی از تجربه …

Video Widget