برچسب خورده: پیشگیری از گناه

پیروی از خواسته‌های جنسی همانند خوردن یک قطعه از یک و حتی بیشتر از آن آسان و خوشایند است. اما آیا شما تاکنون به عواقب داشتن رابطه‌ی جنسی خارج از چارچوب ازدواج فکر کرده‌اید؟ شما ممکن است هیچ هیچ وقت نتوانید یک رابطه‌ی دائمی و مطمئن داشته باشید؛ همسر شما ممکن است …

Video Widget