برچسب خورده: لباس زیر فانتزی

سرد مزاجی یکی از زوجین یا هر دوی ایشان یکی از عواملی است که موجب کاهش تعداد و کیفیت روابط زناشویی و بالطبع تضعیف بنیان خانواده می‌شود. سرد مزاجی می‌تواند دلایل متعددی در دوران پیش از زندگی زناشویی یا پس از شروع آن داشته باشد. در مواردی که این عارضه به صورت …

Video Widget