برچسب خورده: ترساندن برای افزایش هیجان

با انجام توصیه هایی ساده، خودتان را برای لذّت جنسی آماده کنید. پیش از آمدن همسرتان، او را بو بکشید اغلب زنان قبل از شروع رابطه به زمان بیشتری نیاز دارند. اما به جای اینکه منتظر وقت مناسب بمانید تا همه ی بچه ها بخوابند، ذهن خود را قبل از دیدن همسرتان، …

Video Widget