برچسب خورده: بارداری

چگونه بعد از زایمان، رابطه ی جنسی شورانگیزی را تجربه کنیم؟ به تازگی وارد دوران زیبایی مادری شده اید و وجودتان از عشق به کودک و همسرتان آکنده است. اما وقتی زمان رابطه ی جنسی فرا می رسد، احساسات و صمیمیت سابق را در خود نمی بینید. بر اساس تحقیقی در کشور …

اگر احساس می کنید مدتی است میل جنسی تان کاهش یافته، باید حواس تان را جمع کنید… چیزی به عنوان سطح “طبیعی” میل جنسی وجود ندارد. میل به رابطه ی جنسی و تعداد دفعات آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. در حالی که زندگی جنسی سالم بخش مهمی از تجربه …

Video Widget